Tutkimustoiminta

Kenttäkokeet ja viljelymenetelmät

Opetustoimintaa varten on perustettu peltoviljelyn kenttäkokeita, joiden avulla tutkitaan ja seurataan erilaisten viljelyteknologioiden ja viljelymenetelmien eroja ja soveltuvuutta erilaisissa olosuhteissa.

Erityistä huomiota kiinnitetään Suomessa yleistyneisiin, vasta muutaman vuoden käytössä olleisiin teknologioihin.

Esimerkiksi suorakylvöä ja maan kevytmuokkausta on tehty useilla erityyppisillä koneilla.

Erityyppisten menetelmien tutkimus on arvokasta opetustoiminnan kannalta, jotta opiskelijat saavat objektiivisen kuvan eri menetelmien soveltuvuudesta erilaisissa olosuhteissa.

Myös mahdollisuutta erilaisten teknologioiden käyttöön laajassa mittakaavassa voidaan pitää huomionarvoisena opetustoiminnan kannalta. Yhteistyökumppanina koetoiminnassa on mm. Koneviesti-lehti.