Peltokasvituotanto

Levomäen tila ja koulutila muodostavat maatilayritys-kokonaisuuden, jonka peltopinta-ala on 230 hehtaaria. Maatilayrityksessä on kaksi nykyaikaista talouskeskusta tarvittavine tuotantorakennuksineen sekä nykyaikain en ja uudehko konekanta. Levomäen tilalla on erikoistuttu sopimustuotantoon perustuvaan mallasohran ja leipäviljan sekä muutamien erikoiskasvien viljelyyn.

Mallasohraa on vuonna 2006 viljelyssä 80 hehtaaria ja kevätvehnää noin 30 hehtaarin alalla. Tilalla viljellään lisäksi rypsiä, rapsia, ruokahernettä, kuminaa, camelinaa, ruista ja syysvehnää sekä tuotetaan kuivaa heinää hevosten rehuksi. Levomäen tilan tuotanto perustuu tavanomaiseen ympäristönäkökohdat huomioon ottavaan viljelytapaan. Tuotantopanosten käyttö suhteutetaan tavoiteltuun satotasoon kasvukauden sääolosuhteet huomioon ottaen.

Tilalla harjoitetaan yleisimpiä pellon muokkaus- ja kylvömenetelmiä. Tällä hetkellä käytössä olevat menetelmät ovat 1) auraton viljely, 2) perinteinen kyntö ja kylvömuokkaus, 3) kevytmuokkaus kultivoimalla sekä 4) kevytmuokkaus lautasäkeellä. Tietyt peltolohkot ovat pysyvässä tutkimus- ja seurantakäytössä. Levomäen tilalla on pitkäaikaiset koelohkot auratonta viljelyä, kevytmuokkausta ja perinteistä kyntö- ja kylvö-muokkausta varten. Koetoimintaa jatketaan ja pyritään kehittämään jopa uusia ratkaisuja käytännön viljelytoimintaan. Esimerkiksi kevätkylvöjä tehdään usealla erityyppisellä suorakylvökoneella sekä perinteisellä laahavannaskoneella.

Kasvintuotannossa hyödynnetään paikkatietoaineistoja. Ammatti-instituutin suorakylvökoneessa sekä leikkuupuimurissa on täsmäviljelyyn tarkoitetut laitteistot ja näitä hyödynnetään opetus- ja viljelytoiminnassa aktiivisesti. Paikkatietoa tullaan hyödyntämään koko maatilan tuotannon kattavassa ohjausjärjestelmässä.