Käytännön kotieläinopetus

Käytännön kotieläinopetus perustuu sikatalouden yhdistelmätuotantoon.

Porsastuotannossa kiinnitetään erityistä huomiota tuotannon etiikkaan ja eläinten hyvinvointiin.

Koulutilan sikalassa esimerkiksi eläinten tilavaatimukset toteutettiin eläinsuojelulain määräyksiä väljemmiksi ja eläimiä pidetään kiinteällä lattiapinnalla käyttäen runsaasti kuivikkeita.

Koulutilalla työskentelee kokopäiväinen sikalanhoitaja. Sikalanhoitajalla on agrologin tutkinto sekä useiden vuosien työkokemus emakkosikalan hoitamisesta.