Loimaan ammatti- ja aikuisopiston koulutila

Nykyaikainen maatalous ei ole vain maanviljelyä tai karjankasvatusta, vaan yrittäjyyttä, oman maatalousyrityksen johtamista ja kehittämistä. Maatalouden harjoittaminen voi olla myös elämäntapa. Suomessa tarvitaan maatalouden ammattilaisia elinkeinon eri sektoreilla.

Loimaan ammatti- ja aikuisopiston koulutila muuttui vuoden 2005 alusta yksityisesti hallinnoiduksi ja johdetuksi opetusmaatilaksi. Koulutila vuokrattiin Satu ja Tuomas Levomäelle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Koulutilan uusi toimintamalli yksityisenä maatilayrityksenä tuo uusia mahdollisuuksia luonnonvara-alan opetukselle Loimaalla.

Maatila on monialayritys. Harvalla yrittäjällä on niin laajoja mahdollisuuksia toimialansa luontevaan laajentamiseen kuin maatalousyrittäjällä.

Maatalousyrittäjä voi erikoistua karjankasvatuk-seen, elintarvikkeiden tuotantoon, kasvihuone- tai luomuviljelyyn, hevostalouteen, koneurakointiin, metsätalouteen tai jopa laajentaa toimintaansa palvelualoille kuten maatila- ja luontomatkailuun.

Maatalouselinkeino on osa valtion perusrakenteita. Tarvitsemme ravintoa päivittäin. Väestömme ikääntyessä maatalouden piirissä tulee tarvetta uusille tekijöille. Sukupolvenvaihdosten ja maatalousyritysten
voimakkaan laajentumisen myötä ajantasaisen maatalousopetuksen tarve korostuu tulevaisuudessa.

Sinussakin on ainesta maatalousyrittäjiksi. Loimaan ammatti- ja aikuisopistossa saat tarvitsemasi koulutuksen ammattitaitosi kehittämiseksi ja tulevan uravalintasi toteuttamiseksi!

Olet lämpimästi tervetullut Loimaalle, tuleva maatalousyrittäjä tai luonnonvara-alan ammattilainen!