Kotieläintalous

Kotieläintuotanto on olennainen osa koulutilan tuotantoa. Tällä hetkellä koulutilalla tuotetaan porsaita ja sianlihaa. Tällä hetkellä tuotannossa on noin 60 emakkoa.

Suunnitelmissa on laajentaa porsastuotantoa 120 emakkoon peruskorjaamalla nykyistä kotieläin-rakennusta navetan ja sikalan osalta. Peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa siten, että eläinpaikkaa kohti käytettävä tila on väljempi, mitä EU-säädökset edellyttävät ja eläinten karsinoissa on kiinteä lattia.

Erikoistuminen myös kotieläintuotannossa on tärkeää. Vielä parikymmentä vuotta sitten koulutiloilla, kuten Loimaallakin, oli yleisesti kaikkia tuotantoeläinlajeja. Nykyisellään ei ole mielekästä edes yrittää kouluttaa käytännössä kaikkien tuotantoeläinten hoitoa, vaan keskittyä alueellisesti ja rakenteellisesti olennaisiin eläimiin.

Loimaan seutukunnalla porsaan- ja sianlihantuotanto on keskeinen kotieläintuotannon muoto
broilerinlihan ja kananmunantuotannon ohella. Oppilaiden halukkuuden mukaan erikoistuminen tiettyyn kotieläinlajiin voidaan järjestää kyseisen eläinlajin tuotantoon erikoistuneella tilalla.