Bioenergia

Bioenergia nousi maailmanlaajuisesti esille loppuvuodesta 2005 kasvintuotannon osalta. Yhä kasvava osa maapallon peltoalasta on mahdollista siirtää bioenergian tuotantoon.

Muutamissa EU-maissa on tehty selkeitä linjauksia fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi bioenergialla.

Esimerkiksi Ruotsi aikoo fossiilisesta öljystä riippumattomaksi lähivuosikymmenien aikana.

On selvää, että bioenergia tulee muuttamaan myös Suomessa kasvintuotannon painopisteitä.

Rypsin viljelyala tullee kasvamaan voimakkaasti ja energiakasveja, esimerkiksi ruokohelpin viljelyä tutkitaan ja kehitetään voimakkaammin.

Nyt myös valtioneuvosto on ottanut selkeän kannan biopolttoaineiden käytön lisäämisestä Suomessa EU:n lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Biopolttoaineiden verokohteluun on myös mitä ilmeisimmin tulossa kevennyksiä.