Miksi opiskella maataloutta?

Nykyaikainen maatalous ei ole vain maanviljelyä tai karjankasvatusta, vaan yrittäjyyttä, oman maatalousyrityksen johtamista ja kehittämistä. Maatalouden harjoittaminen on myös elämäntapa ja ihmisen tekemä valinta.

Euroopan unionin jäsenyys asetti suomalaisen maatalouselinkeinon suuren murroksen eteen. Suomalainen maatalouden harjoittaminen onkin muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Maatalouselinkeino on monipuolistunut ja laajentunut.

Maatila on monialayritys. Harvalla yrittäjällä on niin laajoja mahdollisuuksia toimialansa luontevaan laajentamiseen kuin maatalousyrittäjällä.

Maatalousyrittäjä voi esim. erikoistua karjankasva-tukseen, elintarvikkeiden tuotantoon, kasvihuone- tai luomuviljelyyn, hevostalouteen, koneurakointiin, metsätalouteen tai jopa laajentaa toimintaansa palvelualoille kuten maatila- ja luontomatkailuun.

Halutessaan maatilayrittäjä voi myös yhdistellä luontevasti toisiaan tukevia toimialoja ja tehdä uusia aluevaltauksia luontevammin kuin moni muu yrittäjä.

Yrittäjyys edellyttää kuitenkin monenlaisia tietoja ja taitoja.

Me Loimaan Ammatti-instituutin opetusmaatilalla koulutamme tulevaisuuden viljelijöitä ja maaseutuyrittäjiä.

Tervetuloa joukkoomme!