Maatalouden tulevaisuus

Euroopan unionin jäsenyys asetti suomalaisen maatalouselinkeinon suuren murroksen eteen. Suomalainen maatalouden harjoittaminen onkin muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Maatalouselinkeino on kohtaamistaan haasteista huolimatta monipuolistunut ja laajentunut viime vuosikymmenen aikana.

Maatalouselinkeino on osa valtion perusrakenteita. Tarvitsemme ravintoa päivittäin. Ravinnontuottaminen tulee tulevaisuudessa jatkumaan myös Suomessa.

Väestömme ikääntyminen aiheuttaa puolestaan sen, että maatalouden piirissä tulee tarvetta uusille tekijöille. Sukupolvenvaihdosten ja maatalouden liiketaloudellistumisen myötä tarve ja kysyntä ajantasaiselle maatalousopetukselle tulee tulevaisuudessa korostumaan.