Opetus

Koulutilan vuokrasopimukseen liittyy kiinteästi koulutussopimus, jonka nojalla Tuomas Levomäki opettaa käytännön maataloustyötä omalla tilallaan sekä koulutilalla.

Oppilaat osallistuvat tilan kaikkiin töihin maatilan vuoden kierron mukaisesti. Oppilaiden kannalta on tärkeää, että he työskentelevät aidossa yritysympäristössä todellisissa maatilan töissä. Oppilaat työskentelevät tilalla pääsääntöisesti pareittain tai suuremmissa ryhmissä ja joskus yksittäin.

Yhteistyö oppilaiden kanssa on vuorovaikutteista. Keskustelut maatalouselinkeinon yleisistä asioista sekä käytännön töiden tai esimerkiksi koneiden ja laitteiden teknisistä yksityiskohdista ovat tärkeä osa oppimisprosessia.

Opetustoimintaa varten on perustettu peltoviljelyn kenttäkokeita, joiden avulla tutkitaan ja seurataan erilaisten viljelyteknologioiden ja viljelymenetelmien eroja ja soveltuvuutta erilaisissa olosuhteissa.

Erityistä huomiota kiinnitetään Suomessa vasta muutaman vuoden käytössä olleisiin teknologioihin. Esimerkiksi suorakylvöä ja maanmuokkausta tehdään useilla erityyppisillä koneilla.

Erityyppisten menetelmien tutkimus on arvokasta opetustoiminnan kannalta, jotta opiskelijat saavat objektiivisen kuvan eri menetelmien soveltuvuudesta erilaisissa olosuhteissa.

Myös mahdollisuutta erilaisten teknologioiden käyttöön laajassa mittakaavassa voidaan pitää huomionarvoisena opetustoiminnan kannalta.