Peltokasvituotanto

Viljelykasvit

Tilalla viljellään mallasohraa, syys- ja kevätvehnää, ruista, rypsiä, ruokahernettä, kuminaa ja camelinaa sekä tuotetaan kuivaa heinää hevosten rehuksi. Levomäen tilan tuotanto perustuu tavanomaiseen viljelytapaan. Tuotanto perustuu sopimustuotantoon joko suoraan jalostavan teollisuuden tai keskusliikkeiden kautta. Tuotantopanosten käyttö suhteutetaan tavoiteltuun satotasoon kasvukauden sääolosuhteet huomioon ottaen.

Menetelmät
Loimaan Ammatti-instituutin opetustilalla harjoitetaan yleisimpiä pellon muokkaus- ja kylvömenetelmiä. Tällä hetkellä käytössä olevat menetelmät ovat 1) suorakylvö, 2) perinteinen kyntö ja kylvömuokkaus, 3) kevytmuokkaus kultivoimalla sekä 4) kevytmuokkaus lautasäkeellä.

Koelohkot
Tietyt peltolohkot ovat pysyvässä tutkimus- ja seurantakäytössä. Levomäen tilalla on pitkäaikaiset koelohkot auratonta viljelyä, kevytmuokkausta ja perinteistä kyntö- ja kylvömuokkausta varten. Koetoimintaa jatketaan ja pyritään kehittämään jopa uusia ratkaisuja käytännön viljelytoimintaan. Esimerkiksi kevätkylvöjä tehdään usealla erityyppisellä suorakylvökoneella sekä perinteisellä laahavannaskoneella.

Kasvintuotannossa hyödynnetään paikkatietoaineistoja. Ammatti- ja aikuisopiston suorakylvökoneessa sekä leikkuupuimurissa on täsmäviljelyyn tarkoitetut laitteistot ja näitä hyödynnetään opetus- ja viljelytoiminnassa aktiivisesti. Paikkatietoa tullaan hyödyntämään koko maatilan tuotannon kattavassa ohjausjärjestelmässä.