Maatalousyrittäjyys

Maatila on monialayritys. Maatalousyrittäjyydessä maatalousyrittäjä itse voi kehittää yritystään – omaan maatilaansa – haluamaansa tuotantosuuntaan. Harvalla yrittäjällä on niin laajoja mahdollisuuksia toimialansa luontevaan laajentamiseen kuin maatalousyrittäjällä.

Maatalousyrittäjä voi esim. erikoistua karjankasvatukseen, elintarvikkeiden tuotantoon, kasvihuone- tai luomuviljelyyn, hevostalouteen, koneurakointiin, metsätalouteen tai jopa laajentaa toimintaansa palvelualoille kuten maatila- ja luontomatkailuun. Halutessaan maatilayrittäjä voi myös yhdistellä luontevasti toisiaan tukevia toimialoja ja tehdä uusia aluevaltauksia luontevammin kuin moni muu yrittäjä.

Liiketaloudellinen osaaminen ja elinkeinotoiminnan suunnittelu korostuvat nykyaikaisessa maatilatalouden harjoittamisessa. Maatalouden harjoittamisen on oltava kannattavaa taloudellisesti. Taitava maanviljelijä osaa suunnitella tilansa tuotantosuunnan kehityksen suuntalinjat ja tulevat investoinnit sekä arvioida tuottavuusnäkymiä ja toimia kokonaisvaltaisesti ympäristön hyväksi.

Maatalousyrittäjän työlle asettavat tiettyjä rajoituksia luonnonvoimat, talouden lait ja yhteiskunnan säädökset, mutta kaikesta huolimatta maatalousyrittäjyys palkitsee haasteellisuudessaan. Oman työn jäljet näkyvät vuodenkierron tahtiin. Maatalousala opettaa ihmiselle pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta antaen uskoa tulevaan. Lopulta koittaa aina kevät.