Opetustoiminta

Tilan toimintatapojen tulee vastata tämän päivän maatilayrittämisen toimintaympäristön vaatimuksia.

Oppilaat osallistuvat tilan kaikkiin töihin maatilan vuoden kierron mukaisesti. Oppilaiden kannalta on tärkeää se, että he työskentelevät aidossa yritysympäristössä todellisissa maatilan töissä.

Tavoitteena on antaa esimerkki maatilayrittämisestä, joka toimii kestävällä pohjalla kansallisen ja EU:n maaseutu- ja maatalouspolitiikan tavoitteiden mukaisesti.
Kestävällä pohjalla olevassa maataloustuotannon harjoittamisessa eettisyys ja ympäristöystävälliset toimintatavat yhdistyvät taloudelliseen kannattavuuteen.