Toimintamalli

Loimaan koulutuskuntayhtymän maatalousalan opetuksen oppimisympäristö perustuu toimintamalliin, jonka avulla korkeatasoinen maatalousopetus voidaan toteuttaa siten, että se vastaa nykyisiä maatalouden harjoittamisen olosuhteita.

Malli ulkoistetusta, yksityisenä maatilayrityksenä toimivasta opetusmaatilasta on pitkän strategisen suunnittelutyön tulos.

Maatalouselinkeinon nykyisiä toimintaedellytyksiä vastaava opetusmalli mahdollistaa myös käytännön maataloustyön opetuksen jatkumisen Loimaalla.

Loimaan seutukunta on Suomen parhaita viljantuotantoalueita, jossa on myös edellytykset ylläpitää ja kehittää kilpailukykyistä maatalouden alkutuotantoa.

Nykyaikaiset maatilayritykset tarvitsevat yritys- tai toisin sanoen maatilayrityksen johtajia, joilla on vahva peruskoulutus yleisestä yrityksen liiketaloudesta, maatilayrityksen käytännön johtamisesta ja ennen kaikkea käytännön maataloustyön suunnittelusta ja tekemisestä.

Tämän päivän toimintaympäristö asettaa aivan toisenlaisia vaatimuksia maatilayrittämiselle, kuin aika ennen EU-jäsenyyttä. Loimaan ammatti- ja aikuisopiston luonnonvara-alan maatalousopetuksen tulevaisuus rakentuu todellisten maatilayrittämisen ammattilaisten kouluttamiseen.