Maatalous osana kansantaloutta

Maatalouselinkeinolla on merkittävä työllistävä vaikutus sekä suoraan että välillisesti. Maatalous, elintarviketeollisuus sekä näitä lähellä olevat toimialat, esimerkiksi eläinlääkintätoimi, työllistävät yli 200 000 ihmistä.

Maatalousyritykset työllistämisvaikutus heijastuu myös mm. alihankkijoihin, tutkimustyöhön ja palvelualoille.

Maatalouselinkeino toteuttaa osaltaan aluepolitiikkaa työllistäen paikallisesti harvaan asutuilla alueilla.

Välillisesti maataloustuotannolla on pelkkää prosentuaalista BKT-osuutta huomattavasti tärkeämpi merkitys.

Jo pelkästään hyvin hoidetun maatalousmaiseman arvo on tärkeä esimerkiksi matkailuelinkeinon kehittymisen, viihtyisän asuinympäristön tai vapaa-ajan asumisen kannalta.

Maatalouselinkeinolla on ilmastollisten tekijöiden lisäksi monia haasteita edessään. Maatalouselinkeinon käytännön ammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roolissa.

Uusissa olosuhteissa maatalouden tuloksellinen harjoittaminen edellyttää entistä monipuolisempaa osaamista.