Koulutila

Loimaan ammatti- ja aikuisopiston koulutila muuttui vuoden 2005 alusta yksityisesti hallinnoiduksi ja johdetuksi opetusmaatilaksi. Koulutila vuokrattiin Satu ja Tuomas Levomäelle. Koulutilan uusi toimintamalli yksityisenä maatilayrityksenä tuo uusia mahdollisuuksia luonnonvara-alan opetukselle Loimaalla.

Koulutila on tärkeä osa luonnonvara-alan koulutusympäristöä ja sen on vastattava nykyhetken ja tulevaisuuden vaatimuksiin ja haasteisiin niin toimintatavoiltaan kuin teknologialtaan. Ennen kaikkea sen on oltava esimerkki tämän päivän maatilayrittämisestä.

Yrittäjyys ja yrittäminen näkyvät yksityisesti johdetun maatilayrityksen jokapäiväisessä työssä.

Koulutila ja Tuomas Levomäen oma maatila muodostavat maatilayrityskokonaisuuden, jonka viljelyksessä oleva peltopinta-ala on noin 220 hehtaaria.

Tilalla on nykyaikainen ja monipuolinen konekanta, joka mahdollistaa erilaisten teknologioiden hyödyntämisen opetus- ja koetoiminnassa. Tietotekniikka on laajasti mukana maatilan eri toiminnoissa. Peltoviljelyssä hyödynnetään myös paikkatietojärjestelmiä.

Koulutilalla on aloitettu kotieläinrakennuksen peruskorjaus alkuvuodesta 2005 ja porsastuotantosikalassa on otettu käyttöön uudet porsitus- ja vieroitusosastot.

Vuonna 2010 sikalassa on noin 75 emakkoa. Peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen sikalassa on 100 emakkopaikkaa. Uuden lihasikalan rakentaminen on suunnitteilla myöhemmin. Uusi biolämpökeskus otettiin käyttöön vuoden 2007 alussa.

Biodieseliä on valmistetty koeluontoisesti.