Kotieläintalous

Kotieläintuotanto on olennainen osa koulutilan tuotantoa. Tällä hetkellä koulutilalla tuotetaan porsaita ja sianlihaa.

Vuonna 2010 sikalassa on 75 emakkoa. Peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen sikalassa on 100 emakkopaikkaa. Uuden lihasikalan rakentaminen on suunnitteilla myöhemmin.

Peruskorjaus on toteutettu siten, että eläinpaikkaa kohti käytettävä tila on väljempi, mitä EU-säädökset edellyttävät ja eläinten karsinoissa on kiinteä lattia.

Erikoistuminen myös kotieläintuotannossa on tärkeää. Nykyisellään ei ole mielekästä edes yrittää kouluttaa käytännössä kaikkien tuotantoeläinten hoitoa, vaan keskittyä alueellisesti ja rakenteellisesti olennaisiin eläimiin.

Loimaan seutukunnalla porsaan- ja sianlihantuotanto on keskeinen kotieläintuotannon muoto broilerinlihan ja kananmunantuotannon ohella. Oppilaiden halukkuuden mukaan erikoistuminen tiettyyn kotieläinlajiin voidaan järjestää kyseisen eläinlajin tuotantoon erikoistuneella tilalla.

Kotieläintuotannossa on erikoistuttu porsastuotantoon. Sikalassa toteutetaan nykyaikaisia tuotantomalleja kiinnittäen erityistä huomiota eläinten hyvinvointiin.

Eläinten hoidossa koneet eivät voi koskaan korvata ihmistä. Eläin on inhimillinen olento, joka kaipaa mahdollisimman luonnollista elintilaa, virikkeitä ja hyvää huolenpitoa.