Opetusympäristö

Levomäen tila ja koulutila ovat osa Loimaan ammatti- ja aikuisopiston luonnonvara-alan koulutusympäristöä. Levomäen tila ja koulutila muodostavat maatilayrityskokonaisuuden, jonka peltopinta-ala on 220 hehtaaria.

Maatilayrityksessä on kaksi nykyaikaista talouskeskusta tarvittavine tuotantorakennuksineen sekä nykyaikainen ja uudehko konekanta.

Tilan toimintatapojen tulee vastata tämän päivän maatilayrittämisen toimintaympäristön vaatimuksia. Oppilaat osallistuvat tilan kaikkiin töihin maatilan vuoden kierron mukaisesti. Oppilaiden kannalta on tärkeää se, että he työskentelevät aidossa yritysympäristössä todellisissa maatilan töissä.

Tavoitteena on antaa esimerkki maatilayrittämisestä, joka toimii kestävällä pohjalla kansallisen ja EU:n maaseutu- ja maatalouspolitiikan tavoitteiden mukaisesti.

Kestävällä pohjalla olevassa maataloustuotannon harjoittamisessa eettisyys ja ympäristöystävälliset toimintatavat yhdistyvät taloudelliseen kannattavuuteen.

Loimaan ammatti-instituutin luonnonvara-alan käytännön koulutus järjestetään nykyaikaisessa elintarviketalouden alkutuotantotoimintaa harjoittavassa maatilayrityksessä, jonka toimintatavoissa on huomioitu eettiset ja ympäristönäkökohdat.

Maatilayrityksen liikkeenjohto ja tuotantoprosessien suunnittelu, hallinta ja toteutus perustuvat ammattitaitoiseen ja korkeasti koulutettuun osaamiseen.

Käytännön maataloustyö pohjautuu pitkälliseen käytännön kokemukseen sekä jatkuvaan tutkimustoiminnan ja oman työn tulosten seurantaan.

Maatilayrityksessä hyödynnetään monipuolisesti uutta koneteknologiaa sekä perehdytään uusien viljelymenetelmien käyttöön.

Maatilan nykyaikaiset tiedonhallinnan ratkaisut ja atk-pohjaiset järjestelmät toimivat apuvälineinä liikkeenjohdossa, tuotantotoiminnan suunnittelussa ja seurannassa sekä käytännön maataloustyössä.